Duurzame Inzetbaarheid: Gezondheid, Ontwikkeling en Loopbaan

Vitaal en Vaardig is het programma voor duurzame inzetbaarheid voor ondernemers binnen VBZ. Doel is om medewerkers tot hun pensioen en op een gezonde en prettige manier, inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. Belangrijk is om te starten met bewustwording creëren en dus medewerkers uit de branche bewust te maken van het belang om te werken aan hun eigen inzetbaarheid.

Hoe werkt het?
Samen met VBZ, Jasmijn van Vuure en Tom Feitz, beiden expert op het gebied van duurzaam inzetbaarheid, bekijken we waar de vraagstukken en uitdagingen liggen. Vervolgens maken we het programma Vitaal en Vaardig voor 20 bedrijven per jaar op maat. Uiteraard met de drie pijlers van duurzame inzetbaarheid: gezondheid, ontwikkeling en loopbaan in ons achterhoofd.

Maak kennis

Maak kennis

Tom van Implicit
Tom Feitz van Implicit
1(4)
Jasmijn van Vuure
Tom Feitz van Implicit & Jasmijn van Vuure

inspiratiesessie

Uit onze brede inventarisatie is gebleken dat leidinggevenden de spil zijn als het gaat om het in beweging krijgen en houden van medewerkers. Maar het ontbreekt ze vaak aan tijd, gelegenheid en kennis om met medewerkers in gesprek te gaan. In deze inspiratie sessie gaan we dieper in op duurzame inzetbaarheid en wat het betekent in jullie organisatie. Daarnaast geven we een korte introductie van de onderdelen van het programma Vitaal en Vaardig, gaan we invulling geven aan de uitdagingen en acties per afdeling en sluiten we af met een wrap-up en concrete afspraken.

Introductie Ontwikkelcoach en Financiële Coach bij leidinggevenden

Om medewerkers te motiveren te werken aan hun duurzame inzetbaarheid, is het  van belang dat leidinggevenden weten wat de onderdelen van het programma Vitaal en Vaardig inhouden. Wat doet een ontwikkelcoach precies en met welke financiële vraagstukken kan een medewerker terecht bij de financiële coach? Loopt deze coach rond op de werkvloer of zit hij in de kantine om medewerkers aan te spreken? Allemaal inhoudelijke en praktische vraagstukken die eerst samen met de leidinggevenden en coaches worden besproken.

Introductie programma Vitaal en Vaardig bij de medewerkers

In deze fase worden de verschillende coaches geïntroduceerd bij de medewerkers en wordt uitgelegd wat ze voor de medewerkers kunnen betekenen. De ontwikkelcoach zorgt ervoor dat medewerkers in een veilige omgeving bewust gemaakt worden van hun inzetbaarheid binnen de organisatie. Mocht uit dit gesprek een loopbaanvraag voortkomen, dan wordt de medewerker doorverwezen naar de loopbaancoach. Deze brengt in een aantal gesprekken met de medewerker in kaart waar hij of zij nu staat en nog belangrijker waar hij of zij naartoe wil. Tot slot biedt de financiële coach een compleet financieel inzicht van de huidige en toekomstige financiële situatie op huishoudniveau.

Workshop “Het goede gesprek”

In deze interactieve workshop gaan leidinggevende actief aan de slag met diverse werkvormen om “het goede gesprek” in de praktijk te brengen. Er worden een aantal leerdoelen gesteld, zoals bewustwording van het belang van dit goede gesprek, inzicht krijgen in jezelf, je gesprekspartner en wat er nodig is om een goed gesprek te voeren. Vervolgens gaan we aan de slag met effectieve communicatie; wat is dit en hoe communiceer je effectief? Tot slot oefenen, oefenen en oefenen. We sluiten af met een kort actieplan en een evaluatie.  

PraktijkErvaringen

footerimage (1)