TOOLBOX AANPAK ONGEWENST GEDRAG

Een intimiderend gesprek, uitgesloten worden van bepaalde activiteiten of een ongewenste aanraking; in elke organisatie komt ongewenst gedrag voor. Hoe je ermee omgaat maakt vaak het verschil. Want elke werkgever moet zich inspannen voor een veilige werkomgeving. Maar hoe doe je dat? En hoe doe je dat goed? Daarvoor is de toolbox Ongewenst Gedrag toegevoegd aan het programma Vitaal en Vaardig.

In deze toolbox vind je de uitnodiging voor de online themabijeenkomst op 9 maart 2023, een gedragscode om zelf in te vullen en te verspreiden binnen je organisatie, dialoogkaarten om het gesprek aan te gaan over ongewenst gedag en posters en narrowcasting-beelden die helpen om binnen jouw organisatie ongewenst gedrag bespreekbaar te maken. Wil jij deze toolbox bestellen? Dat kan hieronder.

ONLINE THEMABIJEENKOMST – 9 maart 2023

Ongewenst gedrag staat in de schijnwerpers de laatste tijd. En jammer genoeg komt het in bijna elke organisatie voor. Belangrijk dus om hier iets aan te doen. Maar welke aanpak past bij jouw organisatie? Tijdens de online themabijeenkomst op 9 maart 2023 heeft arbodeskundige Koen Langenhuysen samen met de deelnemers een doordachte aanpak opgezet. De richtlijnen van de Nederlandse Arbeidsinspectie waren daarbij het uitgangspunt. De themabijeenkomst was bedoeld voor: preventiemedewerkers, arbocoördinatoren, HR, MT-leden, OR-leden en anderen die zich bezighouden met de aanpak van ongewenste gedrag binnen het bedrijf. Op verzoek kan deze (online) presentatie over dit thema nog eens verzorgd worden, zoals voor een bedrijf dat met dit thema aan de slag wil gaan.

Bij de terugblik op de online themabijeenkomst over ongewenst gedrag hebben 22 deelnemers de bijeenkomst positief gewaardeerd. Enkele reacties van deelnemers waren:

  1. “Goede eye-openers over wat er nog geregeld moet worden!”
  2. “Dank jullie wel voor dit leerzame webinar!”

Wil jij aan de slag met ongewenst gedrag in jouw organisatie en kun je wel wat hulp gebruiken? Geef dit dan aan en dan nemen wij contact met je op!

gedragscode

Een werkomgeving waarin iedereen zich veilig voelt en met respect behandeld wordt. Ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie horen daar niet bij. Daarom stellen veel organisaties een gedragscode op, om duidelijk te maken welk gedrag gewenst is en wat medewerkers kunnen doen als ze ongewenst gedrag ervaren.

Wij hebben voor jou, als werkgever alvast een sprekend voorbeeld gemaakt en een invulbaar Word-document. Ter inspiratie en als handig hulpmiddel bij het formuleren van de gedragscode voor jouw organisatie.

dialoog KAARTEN

Werkgevers en werknemers krijgen wel eens te maken met ongewenst gedrag. Dat zijn best lastige situaties. Hoe ga je daarmee om? Wat is de juiste aanpak? De dialoogkaarten in deze toolbox helpen je het gesprek aan te gaan met werknemers, werkgevers en onderling. Elk kaartje bevat een situatie die zich ook in jouw organisatie kan voordoen. Wat zou je doen?

Posters & beeldschermbeelden

Een grapje op zijn tijd op het werk moet kunnen. Maar wanneer iemand structureel voor gek wordt gezet op de werkvloer, is het niet grappig meer. En dat overkomt jaarlijks te veel mensen.  De posters in deze toolbox en de downloadbare beeldschermbeelden helpen jullie om de aandacht te vestigen op ongewenst gedrag en het bespreekbaar te maken.

Naar de toolbox Loopbaan Ontwikkeling & Feedback (binnenkort beschikbaar) 🡲

footerimage (1)